Eco Art:

- eco-arta este un domeniu al vieţii culturale situat la confluenţa dintre curente artistice şi ideile mişcării de protejare a mediului.
- opere de eco-artă sunt texte literare, picturi, grafică, muzică, instalaţii audio-video, filme care transmit în mod explicit sau implicit idei ecologice.
- proiectul EcoArt este menit să sprijine activitățile desfășurate la sera CNER.
- a avut loc in data de 27 mai 2010
- proiectul are ca scop schimbarea mentalitaţii şi comportamentului cotidiene ale oamenilor în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat.
Back